Ilmari Kianto: Nälkämaan laulu

Kuulkaa korpeimme kuiskintaa,
jylhien järvien loiskintaa.
Meidänpä mainetta mainivat nuo,
koskien ärjyt ja surkeat suot.
Meidänpä vapautta vaarat on nää,
meidän on laulua lahtien pää.
Meille myös kevätkin keijunsa toi,
rastas ja metso täälläkin soi.

Taival lie hankala – olkoon vaan.
Luonto lie kitsas – siis kilpaillaan.
Kolkassa synkeän syntymämaan
pirttimme piilköhöt paikoillaan.
Vainojen virmat, oi vaietkaa.
Rapparit, ryöstäjät, kaijotkaa!
Miekkaa ei tarvis, tarmoa vaan,
puolesta hengen ja heimon ja maan.

Nouskoon rintaamme uskomus uus,
taantukoon taika ja vanhoillisuus.
Maamies, muista, miss' onnesi on,
riihesi rikkaus riippumaton
Kainuhun kansa, ah, arpasi lyö,
missä on ryhtisi, kunnia, työ?
Meidän on uudesta luotava maa,
raukat vaan menköhöt merten taa

Nälkämaan laulun laulamme nälkäänäkevien muistomerkillä 05.12.2017 kello 12.00 Suomussalmi Kiantajärvi Kylmälahti noin 10 kilometriä Ämmänsaaresta.
Suomen Nälkäänäkevien yhdistys ry:n puolesta puheenjohtaja Eero Antero Seppänen
Tervetuloa!
PS. mukana laulamassa rovasti Matti Mäkelä Suomussalmi.