Suomussalmen seurakunnan Kirkkoherra!

Kansanäänestys ja nauttiiko Suomussalmen seurakunnan Kirkkoherra Miia Seppänen enää seurakunnan luottamusta ?

Päivitys 2.7.2021

Muutoksia seurakunnassa:
TUOMIOKAPITULIN ISTUNTO 30.6.2021
Merkittiin tiedoksi kirkkoherra Miia Seppäsen ilmoitus irtisanoutumisesta Suomussalmen seurakunnan
kirkkoherran virasta siten, että hänen viimeinen viranhoitopäivänsä on 31.8.2021.
Annettiin pastori Heli Riipiselle viranhoitomääräys avoinna olevan Suomussalmen seurakunnan
kirkkoherran viran hoitamiseen 1.9.2021 lukien siihen saakka, kun virka on vakinaisesti täytetty
kuitenkin enintään 31.12.2021 asti.